ترکیه
بازرگانی ۹۰
                                                                 
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 199977
دوشنبه 29 اسفند 1390 :: 01:01 ::  نویسنده : بازرگانی ۹۰


در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می کند. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر ویا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می شود. می توان گفت که برای کارهای تخصصی بمانند سایر کشورهای جهان دستمزدهای گزافی تعیین می شود برای نمونه متخصصین کامپیوتر بانکها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می دارند ولی حداقل حقوق برای مشاغل غیر تخصصی و عادی در سال 2008 برای افراد زیر 16 سال (در حرفه های متناسب با کودکان مانند بازیگری، هنری و ...) 541 لیر ترک معادل 500 دلار آمریکا و برای افراد بالای 16 سال 639 لیر ترک معادل 600 دلار آمریکا می باشد. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد بعنوان بیمه بیکاری کسر می گردد. علاوه بر این 19.5 درصد بعنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می گردد.

در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی بعنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می گردد. به همین دلیل درصورت افزایش تورم در کشور کارکنان متضرر نمی شوند. دولت هر شش ماه یکبار با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارمندی به چانه زنی پرداخته و دستمزدها را با مشاوره با نمایندگان سندیکاها تعیین می نماید.

موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می کنند. از سوی دیگر موسسات دولتی ولی مستقل، می توانند با تصویب هیات امنا و هیات مدیران مبالغی را اضافه بر مصوبه دولت به کارکنان خود تحت عناوین مختلف پرداخت نمایند.

حقوق برخی از مشاغل در ترکیه عبارتند از: فرماندار 2699، مهندس 2268، معلم 1680، کمیسر عالی پلیس 2187، دکتر متخصص 2210، پرستار 1412، دستیار آموزشی در دانشگاهها 1687، مدیر شعبه 1849 و راننده اتوبوس شهرداری در استانبول 2268 لیر می باشد.

کارکنان

حقوق فعلی

ماه ژانویه

ماه ژوئیه

مشاور وزیر

4.180

 4.347

4.543

مدیر کل

3.818

3.971

4.150

مدیر شعبه

1.701

1.769

1.849

کارمند 9/1

1.150

1.196

1.250

کارمند 14/2

1.147

1.193

1.246

مستخدم 13/3

1.118

1.163

1.215

دبیر 1/4

1.546

1.608

1.680

دبیر 9/1

 1.334

1.387

1.449

استاندار 1/4

4.756

4.946

 5.169

فرماندار 7/1

2.484

2.583

 2.699

کمیسر پلیس 3/1

2.012

2.093

2.187

مامور پلیس 9/2

1.775

1.846

1.930

دکتر متخصص 1/4

2.034

2.115

2.210

دکتر 8/3

1.717

1.785

1.866

پرستار دیپلمه 12/3

1.299

1.351

1.412

مهندس ساختمان 1/4

2.087

2.171

2.268

تکنسین دفتری 12/2

1.300

1.352

1.413

استاد دانشگاه 1/4

3.276

3.407

3.561

دستیار تحقیقاتی 7/1

1.552

1.614

1.687

وکیل 1/4

2.171

2.258

2.359