ترکیه
بازرگانی ۹۰
                                                                 
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 198798

سوخت‌های معدنی و نفت خام

سوخت‌های معدنی و نفت خام، اولین گروه کالایی عمده صادراتی ایران به ترکیه در سال 2009 میلادی است. کشورهای روسیه، الجزایر، ایران، عربستان، عراق و آمریکا بیشترین ارزش صادرات این گروه کالایی به ترکیه را در اختیار دارند. این شش کشور 68.5 درصد از بازار این گروه کالایی در بازار ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. ایران با صادرات 1.45 میلیارد دلاری سوخت‌های معدنی و نفت خام به ترکیه در سال 2009 میلادی، جایگاه سوم و سهم بازار 6.7 درصدی را در اختیار دارد. با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه تولید و صدور سوخت‌های معدنی و نفت خام، امکان ارایه بیشتر این گروه کالایی مورد نیاز کشور ترکیه به عنوان یک فرصت بالقوه در افق زمانی میان‌مدت وجود دارد. جدول زیر مهم‌ترین رقبای موجود در تامین سوخت‌های معدنی و نفت خام در بازار ترکیه در سال 2009 میلادی را نشان می‌دهد.


مهم‌ترین رقبای موجود در تامین سوخت های معدنی و نفت خام در بازار ترکیه (سال 2009)
 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

 روسیه

8824

 40.7

2

 الجزایر

1856

8.6 

3

 ایران

1450

6.7 

4

 عربستان

 1048

4.8 

5

 عراق

929 

4.3 

6

 آمریکا

740 

3.4 

جمع کل واردات ترکیه : 21،704 میلیون دلار

www.trademap.org

مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده آن

مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن، دومین گروه کالایی صادراتی ایران به ترکیه در سال 2009 میلادی است. آلمان، بلژیک، ایتالیا، عربستان، فرانسه و هلند شش کشور عمده‌ی صادرکننده‌ی این گروه کالایی به ترکیه هستند. این کشورها نزدیک به 47 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده‌اند. ایران با صادرات 127.2 میلیون دلاری به ترکیه در سال 2009 میلادی در این گروه کالایی، جایگاه هفدهم و سهم بازار 1.8 درصدی را در اختیار دارد. با توجه به وجود پتانسیل‌های فراوان ایران در زمینه صنایع پتروشیمی و تولید مواد پلاستیکی، فرصت مناسبی جهت حضور پررنگ‌تر ایران در بازار مواد پلاستیکی ترکیه وجود دارد. جدول زیر مهم‌ترین رقبای موجود در تامین مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن در بازار ترکیه، در سال 2009 میلادی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده آن در بازار ترکیه (سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 آلمان

 993

 14.3

2

 بلژیک

519 

7.5 

3

 ایتالیا

466 

6.7 

4

 عربستان

461 

6.7 

5

 فرانسه

452 

6.5 

6

 هلند

363 

5.2 

جمع کل واردات ترکیه : 6،935 میلیون دلار

www.trademap.org

مس و مصنوعات آن

مس و مصنوعات آن، سومین گروه کالایی صادراتی ایران به ترکیه استچهار کشور قزاقستان، روسیه، بلغارستان و ازبکستان، 65.4 درصد از صادرات مس و مصنوعات آن، به ترکیه در سال 2009 میلادی را به خود اختصاص داده‌اند. شیلی و اسپانیا در رده‌های بعدی صادرات این گروه کالایی به ترکیه قرار دارند. ایران با صادرات 253 میلیون دلار مس و مصنوعات مسی به ترکیه، رتبه‌ی هفتم و سهم بازار 4.8 درصدی را در اختیار دارد. جدول زیر مهم‌ترین رقبای موجود در تامین مس و مصنوعات آن، در بازار ترکیه در سال 2009 میلادی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین مس و مصنوعات از مس در بازار ترکیه )سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 قزاقستان

 482

 24.3

2

 روسیه

337 

17 

3

 بلغارستان

239 

12.1 

4

 ازبکستان

237

12 

5

 شیلی

152 

7.6 

6

اسپانیا 

144 

7.3 

جمع کل واردات ترکیه : 1،985 میلیون دلار

www.trademap.org

وسایل نقلیه زمینی

وسایل نقلیه زمینی، چهارمین گروه کالایی صادراتی ایران به ترکیه در سال 2009 میلادی است. کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب جایگاه‌های اول تا ششم را در صادرات وسایل نقلیه زمینی به ترکیه در اختیار دارند. این شش کشور در مجموع 69.4 درصد از صادرات این گروه کالایی به بازار ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. سهم صادرات ایران به ترکیه در این گروه کالایی، 0.2 درصد و ارزش صادرات آن در حدود نوزده میلیون دلار است که رتبه بیست و هشتم را در این گروه کالایی به خود اختصاص داده است
جدول زیر مهم‌ترین رقبای موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی در بازار ترکیه در سال 2009 میلادی را نشان می‌دهد

 

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموا
 در بازار ترکیه (سال 2009)
 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار)

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

 آلمان

 2534

 28.3

2

 فرانسه

1246 

13.9 

3

 اسپانیا

948 

10.6 

4

 ایتالیا

552 

6.2 

5

 کره جنوبی

488 

5.4 

6

 ژاپن

445 

جمع کل واردات ترکیه : 8،970 میلیون دلار

www.trademap.org

سایر محصولات

با این حال صادرات ایران به ترکیه در دیگر گروه‌های کالایی، به ویژه بیست گروه کالایی اول از حجم بالا و قابل توجهی برخوردار نیست. ولی ایران در بیشتر این گروه‌های کالایی، برتری‌های نسبی، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های مناسب برای صادرات در سال‌های آینده را داراست. ایران با تدوین برنامه صادراتی مدون و اجرایی مناسب، می‌تواند سهم صادرات خود در کالاهایی مانند محصولات شیمیایی آلی، آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم، محصولات سرامیکی، روی و مصنوعات از روی و میوه‌های خوراکی را به ترکیه بهبود بخشد
جداول زیر مهم‌ترین رقبا در تامین دیگر گروه‌های کالایی صادراتی ایران به ترکیه در سال 2009 میلادی را نشان می‌دهند.

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین محصولات شیمیایی آلی در بازار ترکیه(سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 آلمان

356 

10.7 

2

 آمریکا

340 

10.2 

3

 هند

319 

9.6 

4

 چین

288 

8.6 

5

 اسپانیا

182 

5.5 

6

 فرانسه

162 

4.9 

جمع کل واردات ترکیه : 3،338 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم در بازار ترکیه( سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 روسیه

433

27 

2

 نروژ

140 

8.7 

3

 آلمان

109 

6.8 

4

 تاجیکستان

96 

5

 اوکراین

79 

4.9 

6

 امارات

69 

4.3 

جمع کل واردات ترکیه : 1،602 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود( در تامین چدن، آهن و فولاد در بازار ترکیه (سال 2009

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار)

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

 روسیه

1،866

16.5

2

 اوکراین

1،570 

13.9 

3

 آمریکا

1،094 

9.7 

4

 رومانی

939 

8.3 

5

 بلژیک

606 

5.3 

6

 آلمان

577 

5.1 

جمع کل واردات ترکیه : 11،331 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین محصولات شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها
 در بازار ترکیه (سال  (2009
 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 روسیه

153

13.9

2

 آلمان

100 

9.1 

3

 چین

94 

8.6 

4

 مراکش

86 

7.8 

5

 اوکراین

75 

6.9 

6

 چین

65 

5.9 

جمع کل واردات ترکیه : 1،097 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین روی و مصنوعات از روی در بازار ترکیه سال2009

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

قزاقستان 

89

35.3

2

 بلغارستان

57 

22.5 

3

 روسیه

31 

12.1 

4

 اسپانیا

29 

11.3 

5

 هند

13 

5.1 

6

 ایران

3.2 

جمع کل واردات ترکیه : 252 میلیون دلار

www.trademap.org


 

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزا و قطعات آنها در بازار ترکیه
)سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 چین

3342 

27.3 

2

 آلمان

1564 

12.8 

3

 فرانسه

605 

4.9 

4

 ایتالیا

563 

4.6 

5

 مجارستان

547 

4.5 

6

 کره جنوبی

534 

4.4 

جمع کل واردات ترکیه : 12،232 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان در بازار ترکیه
 )سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 سوریه

 43

16.5

2

 چین

27 

10.2 

3

مصر

21 

8.1 

4

 مراکش

19 

7.2 

5

 اوکراین

17 

6.7 

6

ایتالیا 

17 

6.6 

جمع کل واردات ترکیه : 260 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب
در بازار ترکیه (سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 ایتالیا

 110

 29.6

2

 آلمان

70 

18.8 

3

 رژیم اشغالگر قدس

30 

7.9 

4

 چین

27 

7.2 

5

 انگلستان

21 

5.7 

6

 فرانسه

16 

4.2 

جمع کل واردات ترکیه : 373 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین سرب و مصنوعات از سرب در بازار ترکیه (سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 بلغارستان

 77

 53

2

 روسیه

19 

13.2 

3

 مراکش

13 

9.1 

4

 اوکراین

5.1 

5

 ایتالیا

4.2 

6

 قزاقستان

4.2 

جمع کل واردات ترکیه : 145 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین دیگ‌های بخار و آبگرم در بازار ترکیه (سال 2009)
 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 چین

 3302

 19.3

2

 آلمان

2900 

17 

3

 ایتالیا

1857 

10.9 

4

 فرانسه

1354 

7.9 

5

 آمریکا

964 

5.6 

6

 ژاپن

910 

5.3 

جمع کل واردات ترکیه : 17،105 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین پوست خام (غیر از پوست‌های نرم) و چرم در بازار ترکیه
 (سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار)

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

 ایتالیا

 61

 20.6

2

 مناطق آزاد

50 

16.8 

3

 اسپانیا

28 

9.5 

4

 فرانسه

14 

4.8 

5

 یونان

13 

4.3 

6

 هند

11 

3.9 

جمع کل واردات ترکیه : 296 میلیون دلار

www.trademap.org

 مهم‌ترین رقبای موجود در تامین شیشه و مصنوعات شیشه‌ای در بازار ترکیه (سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار)

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

 چین

 113

 23.9

2

 آلمان

52 

11.1 

3

 فرانسه

49 

10.3 

4

 ایتالیا

34 

7.2 

5

 بلژیک

22 

4.7 

6

 بلغارستان

20 

4.3 

جمع کل واردات ترکیه : 473 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند در بازار ترکیه
)سال 2009)
 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

آمریکا 

 84

 27

2

 اکوادور

72 

22.9 

3

 شیلی

15 

4.8 

4

 بوسنی هرزگوین

14 

4.5 

5

 قبرس

12 

3.9 

6

 کاستاریکا

11 

3.5 

جمع کل واردات ترکیه : 312 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین محصولات گوناگون شیمیایی در بازار ترکیه (سال 2009)
 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار)

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد)

1

 آلمان

 318

 21.6

2

 ایتالیا

169 

11.5 

3

 فرانسه

145 

9.8 

4

آمریکا

116 

7.9 

5

 انگلستان

81 

5.5 

6

 ایرلند

77 

5.2 

جمع کل واردات ترکیه : 1،471 میلیون دلار

www.trademap.org

مهم‌ترین رقبای موجود در تامین محصولات سرامیکی در بازار ترکیه)سال 2009)

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

1

 چین

 124

 45.2

2

 آلمان

35 

12.8 

3

 ایتالیا

24 

8.9 

4

 اسپانیا

10 

3.7 

5

 هند

6

 اتریش

2.5 

جمع کل واردات ترکیه : 273 میلیون دلار

www.trademap.org

 مهم‌ترین رقبای موجود در تامین رشته‌های سنتتیک یا مصنوعی در بازار ترکیه (سال 2009)

 

ردیف

مهم‌ترین رقبای موجود

ارزش صادرات کالا به ترکیه ( میلیوندلار(

سهم کشور از کل بازار کالا در ترکیه (درصد(

 

1

 چین

 272

 21.9

 

2

 اندونزی

135 

10.9 

 

3

 کره جنوبی

120 

9.7 

 

4

 ویتنام

97 

7.8 

 

5

 مالزی

92 

7.4 

 

6

 هند

65 

5.2 

جمع کل واردات ترکیه : 1،242 میلیون دلار

 

www.trademap.org